Ambtenaren

Trappenhuis bij de Hoge Raad met ambtenaren.

Caroline Pronk is advocaat in het ambtenarenrecht. Zij staat ambtenaren bij in zaken tegen hun werkgever.
Caroline legt, waar dat kan, de nadruk op verzoening en herstel van de relatie.

Voorbeelden

Voorbeelden van zaken die zij heeft opgelost:

 • Een opsporingsambtenaar zou met zijn motor 200 km/u hebben gereden en daarna geprobeerd hebben om zich eruit te praten. Reden voor ontslag. Caroline Pronk ontdekte dat er geen echte meting had plaatsgevonden. Met de politiegegevens en een berekening kon zij bewijzen dat de snelheid niet boven de 120 km/u was gekomen. Boete en ontslag gingen van tafel.
 • Een rechterlijk ambtenaar kreeg bij het ontslag veel te weinig verlofuren uitbetaald. Door onderhandelingen heeft Caroline toch de volle uitbetaling geregeld en gingen partijen toch in harmonie uit elkaar.
 • Een ambtenaar zou een collega mishandeld hebben. Uit onderzoek van Caroline Pronk bleek dat er wel ruzie was geweest en dat het fysiek was geworden, maar wel zo gering dat het geen mishandeling kon zijn. Ook hier geen straf en geen ontslag.

Voor wie

Sinds 2020 vallen onder het ambtenarenrecht alleen de volgende ambtenaren:

 • militairen
 • politiemensen
 • rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie)

Dit waren voorheen al de groepen waar Caroline Pronk zich op richtte. En dat blijft zij doen. Andere ambtenaren vallen inmiddels in het arbeidsrecht. Collega's van Caroline kunnen u daarmee helpen.

Advies

Ontslag?

Bent u militair, politieagent of rechterlijk ambtenaar en dreigt er ontslag? Neem zo spoedig mogelijk contact op. Dat biedt meer kans op herstel.

Verdacht van strafbaar feit?

Uw werkgever kan maatregelen tegen u nemen als u verdacht wordt van een strafbaar feit. De samenloop tussen strafrecht en ambtenarenrecht is zo ingewikkeld dat overheidswerkgevers zich daar doorgaans in verslikken. Uw rechten als verdachte mogen niet worden geschonden.

Ambtsbericht?

In het militaire ambtenarenrecht kan de werkgever een ambtsbericht opmaken. Dit is een boze brief die in het personeelsdossier van de desbetreffende militair gaat. Daardoor kan doorgroei voor lange tijd moeilijk worden. Met ambtsberichten is vaak iets mis:

 • er staan grievende opmerkingen in het ambtsbericht die niet nodig zijn om het verwijtbare gedrag te omschrijven
 • de feiten kloppen niet
 • er zijn ook andere rechtspositionele maatregelen opgelegd
 • het bezwaar wordt afgewezen omdat de militair er geen belang meer bij zou hebben
 • de geldigheidsduur is onnodig lang
 • het ambtsbericht blijft in het dossier nadat de geldigheidsduur al voorbij is