Sociaal zekerheidsrecht

Ons sociaalzekerheidsstelsel bevat een scala aan uitkeringen en regelingen. Het gaat hierbij onder andere om uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld WIA en ZW), uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW en Participatiewet) en voorzieningen voor gehandicapten en ouderen (bijvoorbeeld WLZ, WMO en TW). Instanties als het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst nemen beslissingen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Wij staan u bij als u het niet eens bent met een beslissing. In overleg kunnen wij met u bezwaar indienen bij de gemeente, een beroep instellen bij de rechtbank of in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

  • Mogelijke vragen
  • Mogelijke vragen

    • Ik ontvang een Participatiewet-uitkering en de gemeente wil mij een maatregel opleggen, wat kan ik hiertegen doen?
    • Ik ben voor een kleiner deel arbeidsongeschikt verklaard en ben het hier niet mee eens. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Neem contact op