Brochure klachtenregeling Pronk advocaten

Ontevreden?

Ons kantoor probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een deel van onze dienstverlening. Deze brochure legt uit wat u dan kunt doen.

Interne klachtenregeling

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de declaratie, dan legt u uw bezwaren eerst voor aan de advocaat die u heeft bijgestaan. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor.
In overleg met u zullen wij zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Geschillencommissie advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Particulieren. Deze commissie valt onder de de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en bedrijf, beide gevestigd in Den Haag.
Mocht ons overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet uw klacht dan wel eerst schriftelijk bij ons ingediend hebben, en
 • U bent het niet eens met onze oplossing, of wij hebben niet binnen vier weken na het indienen van uw klacht schriftelijk gereageerd.

U kunt uw klacht dan bij de geschillencommissie indienen tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van onze schriftelijke beslissing op uw klacht.

Werkwijze

De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indiening van de klacht bij de Geschillencommissie.
De vorm van de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is afhankelijk van het soort zaak: – bij zakelijke cliënten: in de vorm van een arbitraal vonnis; – bij particuliere cliënten: in de vorm van een bindend advies. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een maximumbedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur als u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000 en daarbij schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Niet eens?

Tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Incasso

Ons kantoor kan zelf onbetaalde facturen ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Adressen

Pronk advocaten B.V.
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Regentesselaan 4
7316 AC Apeldoorn

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur Particulieren
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 • Ondernemers
 • Ondernemers

  Wat voor een ondernemer u ook bent, het is altijd nodig om uw zaken goed te regelen. Daarbij is goede en betrouwbare juridische ondersteuning van groot belang. Onze advocaten zijn graag uw sparringpartners of het nu gaat om advies over de inrichting en structuur van uw organisatie of om een goede screening van contracten met opdrachtgevers of algemene voorwaarden.

  Lees verder

 • Particulieren
 • Particulieren

  Bijna iedereen komt in zijn of haar leven in aanraking met juridische kwesties. Door emotie en ratio te scheiden, ontstaat er ruimte voor resultaat. Bekijk de dienstverlening en aandachtsgebieden voor particulieren.

  Lees verder

Denken in praktische oplossingen

Ervaring

Ervaring

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Persoonlijk

Persoonlijk

Heeft u een vraag voor één van onze advocaten? Laat het ons weten.