Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt het arbeidsrecht per 1 januari 2020 op de volgende terreinen:

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt vanaf 2020 hoe vaak en binnen welke periode werkgevers een tijdelijk contract kunnen aanbieden:

 • in drie jaar drie aansluitende tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
 • de minimale tussentijd van zes maanden die nodig is om opnieuw een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan blijft bestaan, maar kan voor seizoenswerk per cao worden verkort naar drie maanden.

Seizoenswerk is terugkerend tijdelijk werk dat gedurende maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Uitzonderingen

De ketenregeling kent een uitzondering voor:

 • invalkrachten in het primair en speciaal onderwijs die invallen wegens ziekte (NIEUW)
 • jongeren, BBL'ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) en AOW’ers (BESTAAND)

Oproepkrachten

Een oproepovereenkomst omvat:

 • 0-uren-contracten
 • min/max contracten
 • jaaruurcontracten: iedere maand betaald conform het aantal gewerkte uren, in plaats van een vast maandloon

Oproepen

Bij het oproepen voor werk geldt het volgende:

werknemer houdt recht op loon, met minimum van drie urenwerknemer houdt recht op loon, met minimum van drie uren

termijn tenminste 4 dagen van tevoren oproepen
oproep te laat werknemer is niet verplicht om te komen
wijzigen oproep werknemer houdt recht op loon, met minimum van drie uren
intrekken oproep werknemer houdt recht op loon, met minimum van drie uren

Naar vast contract?

 1. Na 12 maanden moet de werkgever een contract aanbieden met een vaste arbeidsomvang.
 2. De werknemer moet binnen een maand reageren.
 3. De werknemer is niet verplicht om dit te accepteren.
 4. Partijen kunnen ook een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen.

Ontslag

Combinatiegrond

Naast ontslag op een van de huidige ontslaggronden, is er vanaf 2020 een combinatiegrond: een combinatie van niet volledig vervulde ontslaggronden kan ook tot ontslag leiden. De rechter kan dan wel de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen.

Transitievergoeding

Werknemers ouder dan 18 jaar met een arbeidsomvang van meer dan 12 uur per week, bij wie geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, hebben aanspraak op een transitievergoeding met ingang van de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst. De werknemer bouwt iedere dag dus een recht op een transitievergoeding op, ook in de proeftijd.

WW-premie

Wijzigingen van de premie voor de Werkloosheidswet vanaf 2020:

 • De premie is niet meer afhankelijk van de sector.
 • 5% hogere premie bij contracten voor bepaalde tijd en oproepcontracten, met uitzondering van werknemers jonger dan 21 jaar die minder dan 40 uur krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn.

Payrolling

Payrollmedewerkers hebben vanaf 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de opdrachtgever. Dit geldt niet voor pensioen.
Payrolling wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor opdrachtgevers.

 • Ondernemers
 • Ondernemers

  Wat voor een ondernemer u ook bent, het is altijd nodig om uw zaken goed te regelen. Daarbij is goede en betrouwbare juridische ondersteuning van groot belang. Onze advocaten zijn graag uw sparringpartners of het nu gaat om advies over de inrichting en structuur van uw organisatie of om een goede screening van contracten met opdrachtgevers of algemene voorwaarden.

  Lees verder

 • Particulieren
 • Particulieren

  Bijna iedereen komt in zijn of haar leven in aanraking met juridische kwesties. Door emotie en ratio te scheiden, ontstaat er ruimte voor resultaat. Bekijk de dienstverlening en aandachtsgebieden voor particulieren.

  Lees verder

Denken in praktische oplossingen

Ervaring

Ervaring

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Persoonlijk

Persoonlijk

Heeft u een vraag voor één van onze advocaten? Laat het ons weten.